Dámy a pánové, přátelé!

Dnes se scházíme po ročním pracovním období abychom podali přehled o vykonané práci, zhodnotili výsledky naší činnosti a po nových volbách uskutečňovali naše nové představy.
  Předsednictvo se za minulé období sešlo 12 kráte, z toho 7 kráte v Praze a nyní po 4 v Brně. Účast na práci předsednictva byla velmi proměnlivá. Jen 3 členové předsednictva měli 100% účast.Účast ostatních byla z části pro vzdálenost či podnikání mimo Prahu nedostatečná pro rozvoj činnosti. U některých členů pak jen 30% či pouze 1kráte za celé období. Je jistě možné špatnou spolupráci vysvětlit a omluvit, ale není možné v dalším období s těmito členy počítat pro další tvůrčí práci. Pak se totiž jeví práce předsednictva jako nedostatečná. Ano, pokud ji vykonávají jen 3 členové. Chci se tedy na konci přímo vyjádřit k charakteru a průběhu zasedání předsednictva, kde je nedostatek součinnosti – Dr. Joch a Ing. Šimek , problémem vzdálenosti – Dr. Beňo a Ing. Morávek , a dlouhodobým zaměstnáním mimo Prahu – Kulhavý. Tyto informace je nutné zvážit při volbě nového předsednictva.
  Během tohoto období se rozrostla KONS o několik skupin a dalších jednotlivých členů. Podařilo získat ke spolupráci pana B. Kurase, pana Bílka, pana Volného a další. KONS má nyní l6 městských sdružení se 3 mi až 30 členy různě se vyvíjejícími od aktivní činnosti až po činnost zcela pasivní – jen příspěvky.
  Strana se pokusila navázat spojení s širokým množstvím menších stran, oslovila jich 14. Jednání s Konservativní stranou Slovenska se nedočkalo odpovědi ani přes opakované dopisy. Jednání se stranou Cesta změny nevedla k úspěšnému cíli , ať již v říjnu 2002 či v prvních měsících roku 2003. Zprávu o jednání s panem Jiřím Lobkowiczem jsem přednesl na jednání předsednictva v Brně. Po úvaze pak bylo předsednictvem doporučeno další spolupráci přerušit. Předsednictvo nedoporučilo i účast v koordinační komisi těchto stran – Cesta změny, ODA, KAN, Volba pro město, Evropští demokraté, ČSNS a další. Tyto skupiny nedokázaly objevit nové osobnosti nezatížené politickou činností posledních 10ti let. Stále stejní představitelé, kteří nemohou oslovit ani sebekrásnějšími a vznešenějšími myšlenkami občany. Pouze spolupráce se stranou Koruna česká se jeví jako perspektivní.
  Mimo tato jednání proběhla i schůzka s panem senátorem Hadravou. z Unie Svobody. K této problematice a hodnocení bych se vrátil v další části našeho sjezdu. Jednání bylo totiž nesmírně zajímavé.
  Byla vyjádřena kondolence americkému a izraelskému velvyslanci k tragedii raketoplánu Columbia, podpora americkému řešení irácké krize a podpora Tibetu. Také gratulace rakouskému premiérovi k jeho zvolení. Předsednictvo vždy dostalo odpověď.
Během března a dubna proběhlo na předsednictvu mimořádné jednání ohledně vstupu do EU (Konzervativní listí věnovalo poslední výtisk právě otázce EU). Byly připraveny a publikovány články na stránkách KONS, osloveni potencionální partneři Liberální institut, Občanský institut, Lipový kříž a další osobnosti.
  Na stránkách KONSu se objevilo, dle našich členů, několik zajímavých článků. Chybí však diskusní forum, takže odezva zůstává jen v myslích čtenářů. Je to zásadní problém zpětné vazby našich čtenářů.
  Závěrem bych jen vyjádřil představy, které je nutné naplnit pro rozvoj činnosti KONS. Program jen naplněn a prezentace strany v tomto ohledu je jistě na předpokládané úrovni. Počínají se objevovat i osobnosti využitelné pro propagaci myšlenek. V tomto směru je však nutné usilovně pracovat. Finanční politika strany se nemůže opírat jen o příspěvkovou stránku členů.
  Zcela zvláštním a dle mne nejdůležitějším pro celé příští období je především potřeba formulovat vnitřní politiku státu. Po 10 letí chaosu, rozkrádání, nedodržování zákonnosti, nestoudné imunity poslanců mimo práci parlamentu, potvrzení o čestném nabytí majetku za posledních 10 let bez jakékoli zpětné kontroly, znamená ujišťovat občany, že zločin a špatné mravy se stále vyplácí. Akce Čisté ruce, s pravicí správně, zůstávají jen slovní hříčkou, které snad odbourávají jen nepotřebné špičky ledovce.

MUDr. Jan Fořt
31. května 2003