Vítáme Vás na www stránkách Konzervativní strany. Nabízíme Vám touto cestou možnost seznámit se s programem, názory a činností Konzervativní strany.
Konzervativní strana se hlásí ke konservativcům západní křesťanské civilisace, která má své kořeny v Jerusalémě, Athénách a Římě. Hlásí se k jejím pravdám o člověku a lidských institucích, které jsou platné ne proto, že je máme my, nýbrž proto, že ony mají nás, neboť platí universálně. Tvrdí, že totalitarismy XX. století - nacismus a komunismus - byly přímou vzpourou proti pravdě, lidské přirozenosti, důstojnosti a svobodě, a že je proto morální povinností bojovat proti nim až do jejich úplného zničení. Odmítá socialismus ve všech podobách pro jeho ilusi, že štěstí a blahobyt občanů lze zajistit prostřednictvím rozsáhlé státní moci, pro jeho pošetilou snahu o dosažení umělé rovnosti za cenu porušování svobody a důstojnosti člověka. Nesouhlasí s liberály pro jejich vypjatý individualismus, nerespektující přirozené a tradiční vazby člověka ani pravdu o existenci objektivního morálního řádu, který přesahuje každého z nás.

Novinky obsahují události posledních dvou týdnů očima Konzervativní strany.

Reakce na politické dění a obecnější úvahy naleznete pod částí Články.

Politická orientace Konzervativní strany je patrná z jejího Programu.

Život v Místních (Městských) sdruženích Konzervativní strany mapují Regiony.

Chcete-li se dovědět více o organizační struktuře a o pravidlech uvnitř Konzervativní strany, nahlédněte do Vnitrostranických dokumentů.

Stručné představení Předsednictva Konzervativní strany je provedeno v Osobnostech.

Máte-li zájem Konzervativní stranu finančně podpořit, o možnostech zjistíte více v Sponzoringu.

Odkazy na podnětné nebo informační www stránky můžete nalézt v Zajímavostech odjinud.