KANDIDÁTNÍ LISTINA
pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje, konané ve dnech 17. a 18 října 2008


Název kraje: Pardubický kraj

Tato kandidátní listina je koaliční.

Název koalice: Konzervativní koalice

Politické strany, které tvoří koalici:
· Konzervativní strana
· Koruna Česká
· Právo a Spravedlnost
· Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu

Kandidáti:

1. RNDr. Tomáš Kaláb, Ph.D., 38 let, manažer, Polička, člen Konzervativní strany, navržen Konzervativní stranou

2. Ing. Vladimír Kebrle, 59 let, živnostník, Ústí nad Orlicí, člen strany Právo a Spravedlnost, navržen stranou Právo a Spravedlnost

3. Ing. Martin Slezák, 26 let, advokátní koncipient, Pardubice, člen Koruny české, navržen Korunou českou