Podporu Konzervativní koalici v krajských volbách 2008 vyjádřili:


 

euportál

EUportál podporuje Konzervativní koalici, více v tomto příspěvku na stránkách www.euportal.cz.

 


 

eurabia

Portál Eurabia.cz podporuje Konzervativní koalici, více v tomto příspěvku na stránkách www.eurabia.cz.

 


 

Přeji si, aby Konzervativní koalice ve volbách uspěla. Sdílím s ní celou řadu postojů, které ve vrcholné české politice nápadně absentují. KK je také jedinou pravicovou formací, kandidující v těchto volbách, jež důsledně oponuje vnášení antidiskriminační agendy do našeho veřejného života a tzv. Lisabonské smlouvě, omezující již tak značně okleštěnou suverenitu České republiky.

Na rozdíl od ODS se KK zdá být více sjednocena v otázce odmítání potratů, eutanazie a homosexuálních sňatků a jiným projevům levicového sociálního inženýrství. I proto by ji konzervativně smýšlející volič měl dát přednost před ODS nebo jinými subjekty, které se deklarují jako pravicové.

Z programu KK nevyplývá, jaký je její postoj k jiným zahraničně-politickým otázkám, než je vztah k tzv. Lisabonské smlouvě. Převáží-li v KK sklon k bezvýhradné podpoře současné americké zahraniční politiky, o jejíž škodlivosti jsem přesvědčen, musel bych svůj kladný poměr ke KK revidovat.

 

Michal Semín

ředitel Institutu sv. Josefa

 


 

Česká koordinační kancelář v Kanadě zastupuje 34 českých spolků po celém světě a 500 jednotlivců.

Bojujeme proti všemu, co v naší staré vlasti přetrvává z období komunismu.

Podporujeme Konzervativní stranu, s kterou máme stejné cíle. Proto vyzýváme voliče, kteří jsou v ČR, aby v krajských volbách (zahraniční Češi v nich volit nemohou…) na podzim 2008 volili Konzervativní koalici.

 

Czech Coordinating Office

Jan Sammer, Secretary

1103-100 Antibes Drive
Toronto, ON, Canada M2R 3N1
416-665-7324
jan.sammer@sympatico.ca

 


 

Žijeme v přelomové době. Došlo a dochází k nebezpečným událostem, které se v souhrnu projevují neúctou k lidskému životu - Božímu stvoření. Projevuje se formou potratů, podporou euthanasie a cílenými kroky vedoucími k rozvratu instituce rodiny. Hrozí nevratně změnit nejen Českou republiku, ale celý civilizovaný svět. Mají vliv na život každého z nás.

Parlamentní strany se u nás chovají, jako by se nic nedělo, nebo dokonce tyto jevy a události přímo podporují. (Tu pod praporem pokroku, jindy bojem za ekonomický růst, či za tzv. kvalitu života, nebo ekologií pojatou jako nadřazení přírody nad člověkem).

Poctivý člověk se ptá, co se s tím dá dělat. Každý z nás, obyčejných lidí, sám zmůže jen málo. Proto jsem velice rád, že několik malých stran, z nichž každá má v sobě mnoho dobrého, se spojilo do Konservativní koalice.

Zatím jde "jenom" o krajské volby. Ale je jasné, že v přípravě na ně krystalizuje úplně nový, dobrý poctivý program, který se bude moc hodit i později ve volbách parlamentních.

Přeji každému kandidátovi Konservativní koalice zdar v letošních i příštích volbách.

 

br. Felix Slouka, františkán

 


 

Myslím, že je načase nabourat zabydlené politické mechanismy v zemi novým impulzem. Proč tedy nevolit právě Konzervativní koalici? Vždyť i komunální a krajská politika může a má být více než jen pokračováním podnikání jinými prostředky.

 

David Floryk

vydavatel Konzervativního listí
www.konzervativniklub.cz

 


 

Vážím si Konzervativní strany, protože důsledně vystupuje proti pozůstatkům komunistického myšlení v teorii i v praxi. S účastí jsem sledoval, její boj za rehabilitaci kpt. Hučína, o jehož perzekuci se komunisté úspěšně snažili po dlouhá léta po listopadových změnách. Plně se ztotožňuji s jejím bojem za účast v ČR na americké protiraketové obraně. A také si jí vážím pro její důsledný boj proti levicovému liberalismu přinášejícímu mravní relativismus, registrované partnerství a adopci dětí páry stejného pohlaví, eutanázii a jiné jevy odporující mravnímu zákonu.

Proto prosím všechny, aby zvážili podporu této strany v nadcházejících volbách, a to i přesto, že ve věcech evropské integrace se jakožto evropský federalista s ní neshodnu. Její klady pro mne vysoce převažují.

 

Ing. Jan Friedlaender, CSc.

ekonom, Praha

 


 

Mám silné sociální cítění, nikdy bych však nepodporoval Sociální demokracii. Ta zklamala díky levému křídlu strany v roce 1948. Tehdy byla část jejích voličů i představitelů tvořena kvalitními lidmi, dnes o tom pochybuji. Dnes je, domnívám se, složení Sociální demokracie podstatně horší.

Konzervativní pravice by měla zapomenout na své žabomyší války a sjednotit se. Proto podporuji Konzervativní koalici a vyzývám voliče, aby jí dali svůj hlas.

 

Doc. Jiří Nedoma

 

Příloha:
Otevřený dopis předsedovi Senátu Parlamentu ČR Přemyslu Sobotkovi ve věci kontinuity komunistického práva a záležitostí souvisejících.

 


 

Déle než deset let sleduji tiskové zprávy a další veřejná počínání Konzervativní strany a Koruny České, subjektů, které v komunismem zdevastované společnosti nemají na růžích ustláno. Mám v jejich řadách i několik dobrých přátel. Právě proto jsem rád, že jejich hlas, který je blízký mým názorům, je slyšet a přeji kandidátům jejich koalice úspěch v nadcházejících volbách.

Ať váš hlas je stále silnější - nejen v krajích.

 

Martin Vadas

režisér a dokumentarista

 


 

Přeji Konzervativní koalici, stejně jako všem stranám demokratické pravice v ČR, úspěch v nadcházejících podzimních volbách 2008.

Posílení konzervativní politické representace je přesně tím, co tato země dnes na všech úrovních potřebuje.

 

Roman Joch

ředitel Občanského institutu

 


 

Motto: Bude-li Bůh na prvém místě, budou všechny věci na svém místě.

Forum angažovaných křesťanů se již po dvanáct let důsledně zasazuje o prosazování principů v životě společnosti, principů daných Stvořitelem, principů, na kterých je možné budovat funkční stavbu demokratické republiky, jejímiž stavebními kameny a prioritami zároveň jsou: 1. Víra; 2. Mravnost; 3. Vzdělání; 4. Vlastnictví; 5. Individualita; 6. Jednota; 7. Sebeovládání.

Proto, aby taková stavba byla budována jako dům na skále, není možné stavební kameny libovolně přesouvat. Program Konzervativní strany a systém výběru osobností jsou zárukou takové politiky, kde tělesný a duchovní člověk (1. Korintským 2:14-15) tvoří harmonický organismus.

Přeji konzervativní politické reprezentaci, které tímto vyjádřuji svoji podporu, aby svými postoji a činy svých osobností přesvědčila voliče České republiky ve všech krajích – aby jí dali svůj hlas.

 

Ing. Mojmír Kovář

mluvčí
Forum angažovaných křesťanů ČR a SR

 


 

Mladá pravice podporuje Konzervativní koalici, více v tomto článku.