KANDIDÁTNÍ LISTINA
pro volby do Zastupitelstva kraje Vysočina, konané ve dnech 17. a 18 října 2008


Název kraje: Vysočina

Tato kandidátní listina je koaliční.

Název koalice: Konzervativní koalice

Politické strany, které tvoří koalici:
· Konzervativní strana
· Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
· Právo a Spravedlnost
· Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu

Kandidáti:

1. RNDr. Čestmír Hofhanzl, 67 let, biolog, Telč, člen Konzervativní strany, kandidáta navrhla Konzervativní strana

2. Tomáš Hamet, 40 let, písničkář, Panské Dubenky, člen politické strany Právo a Spravedlnost, kandidáta navrhlo Právo a Spravedlnost

3. Ing. Arnošt Jakubec, 65 let, soukromý zemědělec, Čenkov, bez politické příslušnosti, kandidáta navrhla Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu

4. Josef Novák, 52 let, důchodce, Rybné, člen politické strany Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu, kandidáta navrhla Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu