Dopisy zaslané Konzervativní stranou

Dopis ministryni spravedlnosti JUDr. Daniele Kovářové

ve věci odškodnění Vladimíra Hučína za jeho protiprávní věznění a další činěná příkoří. (Martin Rejman, 9. července 2009)

Otevřený dopis

senátorům Senátu Parlamentu České republiky - Výzva 68 (Konzervativní strana, 25. května 2009)

Dopis primátoru města Brna Romanu Onderkovi

Primátor Onderka nositelem Ceny za propagaci komunismu (Městské sdružení Konzervativní strany Brno, 24. dubna 2009)

Otevřený dopis

vrcholným politikům České republiky ve věci vládní krize. (Konzervativní strana, 9. dubna 2009)

Co je to ta krize?

Otevřený dopis občanům České republiky ze Sněmu Konzervativní strany, konaného dne 21. března 2009. (Konzervativní strana, 25. března 2009)

Otevřený dopis

ministru Michaelu Kocábovi. Tento text nemusí odpovídat názorům Konzervativní strany. (Dan Drápal, David Floryk, Jan Kubalčík, 20. března 2009)

The letter to the Embassy of China in the Czech Republic

Tibet (Konzervativní strana, 10. března 2009)

Dopis Konzervativní strany Velvyslanectví ČLR v ČR

Tibet (Konzervativní strana, 10. března 2009)

Dopis Předsednictvu SZ

Návrh na změnu volebního systému. (Konzervativní koalice, 18. února 2009)

Dopis Předsednictvu KDU-ČSL

Návrh na změnu volebního systému. (Konzervativní koalice, 18. února 2009)

Dopis Předsednictvu ODS

Návrh na změnu volebního systému. (Konzervativní koalice, 18. února 2009)

Otevřený dopis

poslankyním a poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v záležitosti smlouvy o umístění radarové stanice protiraketového systému USA na území ČR (Martin Rejman, 27. ledna 2009)

Otevřený dopis

vládě České republiky v záležitosti podmínek prodeje ČSA (Martin Rejman, 19. ledna 2009)

Gratulace

předsedovi ODS Mirku Topolánkovi k jeho znovuzvolení. (Martin Rejman, 7. prosince 2008)

Dopis

předsedovi KDU-ČSL Jiřímu Čunkovi ve věci vyjádření KDU-ČSL k problematice zdravotniství. (Miroslav Beňo, Martin Rejman, 25. listopadu 2008)

Dopis

předsedovi vlády ČR Mirku Topolánkovi ve věci návrhu zákazu KSČM. (Martin Rejman, 25. listopadu 2008)

Dopis

ministru zemědělství Petru Gandalovičovi. Navazuje na tento otevřený dopis Č. Hofhanzla. (Radoslav Štědroň, 22. října 2008)

Reakce

na otevřený dopis ministru zemědělství Petru Gandalovičovi k situaci kolem lesů a odpověď Č. Hofhanzla (Petr Gandalovič, Čestmír Hofhanzl, 9. října 2008)

Otevřený dopis

hejtmanovi Jihomoravského kraje ing. Stanislavu Juránkovi ve věci odvolání tří ředitelek organizací zřizovaných krajem. (Svatopluk Kalužík, 7. října 2008)

Otevřený dopis

ministru zemědělství Petru Gandalovičovi k situaci kolem lesů. (Čestmír Hofhanzl, 16. září 2008)

Pozvání

J.E. Richarda W. Grabera, velvyslance USA v ČR, na letošní shromáždění k uctění památky obětí terorismu. (Konzervativní strana, 22. srpna 2008)

The letter to the Embassy of China in the Czech Republic

Tibet (Konzervativní strana, 10. března 2008)

Dopis Konzervativní strany Velvyslanectví ČLR v ČR

Tibet (Konzervativní strana, 10. března 2008)

Odpověď

na tento dopis Konzervativní strany. (Tomáš Klvaňa, 18. prosince 2007)

Dopis Tomáši Klvaňovi

Rádi bychom viděli maximalizaci úsilí o to, aby bylo znesnadněno laciné schovávání ideologických důvodů za technické aspekty problému. (Konzervativní strana, 25. října 2007)

PROTI REFERENDU - otevřený dopis

Zasláno prezidentovi ČR, předsedům obou komor Parlamentu a předsedovi vlády. Reakce na tento dopis. (Zdeněk Hrbek, Jan Kubalčík, 26. července 2007)

Poděkování

J.E. velvyslance USA v ČR Konzervativní straně za podporu umístění radarové základny armády USA na území ČR vyjádřenou akcí "Radar? Jen malá splátka za svobodu!" konanou v Brně 26. dubna 2006. (Richard W. Graber, 15. května 2007)

Reakce na
tento dopis. Zde první část a druhá část.

Vladimíru Hučínovi byl navrácen zbrojní pas... a Konzervativní strana není extremistická! (Úřad Vlády ČR, Mgr. Jitka Vodrážková, 18. dubna 2007)

Dopis Konzervativní strany Velvyslanectví ČLR v ČR

Tibet (Konzervativní strana, 10. března 2007)

Dopis panu předsedovi Vlády ČR

ve věci Vladimíra Hučína a údajného extremismu Konzervativní strany. Navazuje na tento dopis. (Martin Rejman, 14. února 2007)

Dopis panu předsedovi Vlády ČR

ve věci Vladimíra Hučína a údajného extremismu Konzervativní strany. Navazuje na tento dopis. (Martin Rejman, 10. listopadu 2006)

Odpověď starosty Prostějova

na Otevřený dopis stran stržení předvolebních plakátů Městskou policií. (Ing. Jan Tesař, 12. října 2006)

Otevřený dopis

starostovi Prostějova ing. Janu Tesařovi ve věci příkazu Městské policii v Prostějově ničit propagační materiály Vladimíra Hučína. (Jan Kubalčík, 11. října 2006)

Dopis panu předsedovi Vlády ČR

ve věci Vladimíra Hučína a údajného extrémismu Konzervativní strany. (Martin Rejman, 19. září 2006)

Dopis Karla Ledvinky spoluobčanům

Úvodní text kandidáta Konzervativní strany do Senátu Parlamentu ČR v obvodu č. 44, Chrudim (Karel Ledvinka, 1. září 2006)

Dopis Konzervativní strany Velvyslanectví ČLR v ČR

Tibet (Konzervativní strana, 10. března 2006)

The letter to the Embassy of China in the Czech Republic

Tibet (Konzervativní strana, 10. března 2006)

Změna volebního systému - ani hlas nazmar

Doplnění a zdůvodnění k otevřenému dopisu. (Jan Kubalčík, 4. ledna 2006)

Reakce paní Dundáčkové, paní Rujbrové, pana Němce a pana Kožušníka

na Otevřený dopis Konzervativní strany senátorkám a poslankyním, senátorům a poslancům ve věci změny volebního systému. (4. listopadu 2005)

Otevřený dopis

senátorkám, senátorům, poslankyním a poslancům k volebnímu systému. (Konzervativní strana, 27. září 2005)

Reakce s. Filipa

na otevřený dopis Konzervativní strany z 13. května 2005. Přišlo e-mailem. (15. června 2005)

Otevřený dopis

poslanci Parlamentu ČR za KSČ(M), soudruhu Vojtěchu Filipovi (Konzervativní strana, 13. května 2005)

Otevřený dopis předsedovi Vlády ČR panu Stanislavu Grossovi

Výzva k okamžitému odstoupení (Konzervativní strana, 15. dubna 2005)

Gratulace

JUDr. Ing. Andělovi k jeho stým narozeninám (Sněm Konzervativní strany, 19. března 2005)

Dopis

Vladimíru Hučínovi (Sněm Konzervativní strany, 19. března 2005)

Dopis

Janu Benešovi (Sněm Konzervativní strany, 19. března 2005)

Dopis ministru spravedlnosti Pavlu Němcovi

k věci Vladimíra Hučína. Navazuje na předchozí dopis. (Martin Rejman, 24. září 2004)

Otevřené dopisy ...

... panu předsedovi Vlády ČR a panu ministru spravedlnosti Vlády ČR k procesu s Vladimírem Hučínem (Jan Beneš, Milan Paumer, Martin Rejman, Jan Šinágl, Martin Vadas, Monika Elšíková, 10. srpna 2004)

The letter to the Embassy of China in the Czech republic

Tibet (Konzervativní strana, 10. března 2004)

Dopis Konzervativní strany Velvyslanectví ČLR v ČR

Tibet (Konzervativní strana, 10. března 2004)

Otevřený dopis členům městského zastupetelstva města Orlová 2004

ve věci rozhodnutí o výstavbě mešity. (Konzervativní klub Ostrava, 4. února 2004)

Dopis Konzervativní strany ústavním činitelům ČR v souvislosti se zhanobením památníku obětí komunismu

(Konzervativní strana, 18. listopadu 2003)

Odpověď Vladimíru Justovi

Dr. Hofhanzl reaguje na dopis V. Justa. Původní text: Populační strategie kůrovce a kalamita devadesátých let v Šumavském parku. (Čestmír Hofhanzl, 29. června 2003)

Dopis V. Justa dr. Hofhanzlovi.

V. Just reaguje na článek dr. Hofhanzla Populační strategie kůrovce a kalamita devadesátých let v Šumavském parku. (Vladimír Just, 10. června 2003)

Dopis ministrovi životního prostředí

...ve věci rozhodování o povolení komerčního pěstování geneticky modifikované kukuřice firmy Monsanto. Příslušný zákon např. zde. (Konzervativní strana, 28. května 2003)

Dopis velvyslanci státu Izrael

Vlajka Izraele 7. května slaví Izrael státní svátek. (Konzervativní strana, 7. května 2003)

Dopis Senátu ČR

ve věci kpt. Hučína, podepsaný na veřejné besedě „Protikomunistický odboj od roku 1945“, spolupořádané Konzervativní stranou v Brně 23. dubna 2003. (23. dubna 2003)

Dopis Konzervativní strany...

...případným partnerům. Z obsahu: "Obracíme se tímto na politické strany, politická hnutí, skupiny občanů a na jednotlivce s výzvou, aby se zapojili do konzervativně orientované složky české politiky, která vytvoří funkční demokratickou konzervativní pravici dnes roztříštěnou do malých nevolitelných stran a zklamaných nevoličů.". (Konzervativní strana, 4. března 2003)

Prohlášení Konzervativní strany k 55. výročí 25. února 1948

Otevřený dopis Václavu Havlovi (Konzervativní strana, 25. února 2003)

Odpověď Ministerstva zahraničí ČR na otevřený dopis Konzervativní strany

...vyzývající k pozvání státu Izrael do NATO. (MZ ČR, 11. února 2003)

An Open letter

Conservative party exhorts to welcome of state Israel into NATO. (Konzervativní strana, 19. září 2002)

Otevřený dopis

Konzervativní strana podporuje změnu režimu v Iráku. (Konzervativní strana, 19. září 2002)

an Open letter

Conservative party promotes a subversion of the regime in Iraq. (Konzervativní strana, 19. září 2002)

Otevřený dopis

Konzervativní strana volá po pozvání státu Izrael do NATO. (Konzervativní strana, 19. září 2002)

Dopis Konzervativní strany Velvyslanectví ČLR v ČR

Tibet (Konzervativní strana, 22. února 2002)

The letter to the Embassy of China in the Czech republic

Tibet (Konzervativní strana, 22. února 2002)

Dopis MS Konzervativní strany Brno

Petru Cibulkovi (29. ledna 2002)

Tisková zpráva

Dopis členům ODA a DEU v Brně, Vánoce 2001 (20. prosince 2001)

Dopis brněnským členům politických stran ODA a DEU

Výzva ke spolupráci (19. prosince 2001)

Výzva Předsednictva Konzervativní strany

Prezidentovi ČR, Předsedům obou komor Parlametnu ČR a Předsedovi Vlády ČR - k teroristickým útokům na USA (Konzervativní strana, 11. září 2001)

Dopis Předsednictva Konzervativní strany

Prezidentovi České republiky panu Václavu Havlovi jako vrchnímu veliteli Armády ČR (Konzervativní strana, 11. září 2001)

Dopis Konzervativní strany a SKS Velvyslanectví ČLR v ČR

Tibet (Konzervativní strana, 13. března 2001)

The letter to the Embassy of China in the Czech republic

Tibet (Konzervativní strana, 13. března 2001)

Dopis Konzervativní strany a SKS Velvyslanectví ČLR v ČR

Tibet (Konzervativní strana, 13. března 2001)

The letter to the Embassy of China in the Czech republic

Tibet (Konzervativní strana, 13. března 2001)

Otevřený dopis

regionální redakci MF DNES Střední Morava (23. listopadu 2000)

Otevřený dopis

občanského sdružení Akce 99 prezidentu republiky panu Václavu Havlovi.